Ahad, 13 Januari 2008

Kata Adjektif

KATA ADJEKTIF

Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada sembilan jenis, iaitu:

1. Sifat/keadaan -
Menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama/frasa nama.

2. Warna - Menunjukkan warna sebagai unsur keterangan sesuatu kata nama/frasa nama.

3. Ukuran - Menunjukkan ukuran sebagai unsur keterangan kata nama/frasa nama.

4. Bentuk - Menerangkan rupa bentuk sesuatu kata nama/frasa nama.

5. Waktu - Menunjukkan maksud masa sebagai unsur keterangan.

6. Jarak - Menunjukkan maksud jarak atau penerang kepada kata nama/frasa nama.

7. Cara - Menunjukkan keadaan atau ragam sebagai unsur penerang kata nama/frasa nama.

8. Perasaan - Menunjukkan maksud perasaan sebagai unsur keterangan kata nama/frasa nama.

9. Pancaindera - Menunjukkan maksud sifat, keadaan atau rasa yang dapat dikesan oleh pancaindera